Welkom bij

De Fairtrade cadeauwinkel Hilversum

Mijn winkelwagen

is leeg  

Uw winkelwagen is leeg!

Wereldwinkel Hilversum

Bedrijfsplan

2015-2017

 

 1. Inleiding

Binnen Wereldwinkel Hilversum is geruime tijd binnen het bestuur en met de vrijwilligers gediscussieerd over de voor- en nadelen van het zich aansluiten als partnerwinkel van in eerste instantie Fair Support, later na de overname van RSU (Retail Service Unit), geleid door Alec Clement.

Voor- en nadelen zijn zorgvuldig afgewogen, waarbij met name aspecten verband houdend met de continuïteit van onze Vereniging alsmede van onze leveranciers in de ontwikkelingslanden en van onze importeurs, de meesten werkend vanuit Culemborg.

 

De magere resultaten in de afgelopen jaren en de afhankelijkheid van de gemeentelijke subsidie heeft onze Ledenvergadering op haar jaarvergadering van 29 mei 2013 op voorspraak van het Bestuur doen besluiten het Bestuur te machtigen gesprekken aan te gaan met RSU om te bezien of het voor ons zinvol zou zijn de relatie met RSU te intensiveren en daarmee gebruik te maken van de geboden kansen om onze winstgevendheid en winstmarges te verhogen.

 

Deze positief verlopen gesprekken met RSU hebben uiteindelijk geleid tot het tekenen van een Voorovereenkomst tussen Wereldwinkel Hilversum en RSU en het maken van een SWOT analyse (Par. 4.2) op 24-9-2013 met alle vrijwilligers, waarmee het Bestuur de eerste stap zette om aansluiting als partnerwinkel te realiseren. In diverse sessies tussen Wereldwinkel Hilversum en RSU is uiteindelijk dit bedrijfsplan opgemaakt dat zal worden gepresenteerd aan het voltallige bestuur en vervolgens aan alle overige vrijwilligers.

 

 1. Samenvatting

De missie van Wereldwinkel Hilversum blijft onveranderd het steunen van Fair Trade handel met leveranciers in de derde wereld door inkoop en verkoop van door hen geproduceerde artikelen via ons verkoopkanaal in Hilversum en door aktieve promotie van onze hiermee samenhangende aktiviteiten in de regio Hilversum. We doen dit onder meer door promotie via lokale overheden, scholen en bedrijven en via de beschikbare sociale media en lokale pers.

Inkoop vindt daarbij plaats via de door de Landelijke Vereniging goedgekeurde Fair Trade importeurs, waaronder die gevestigd in Culemborg en RSU, met name voor het basisassortiment en zgn. ‘never-out-of-stock’ artikelen.

 

De bestaande doelgroep van bewuste wereldburgers zal volgens dit bedrijfsplan specifiek worden verbreed met jongere consumenten en jonge gezinnen en zich richten op de ‘mainstream’ (de geïnteresseerde bevolking) in de regio Hilversum.

 

Dit bedrijfsplan beschrijft de marktomstandheden (Par. 4) waarin onze winkel opereert en wat daarin zou kunnen worden verbeterd, de doelstellingen die we nastreven (Par. 5) om de winstgevendheid structureel te verbeteren en het actieplan (Par. 5.4) dat de realisatie van onze doelstellingen zoveel mogelijk waarmaakt. Dit actieplan zal de komende periode met en door de vrijwilligers operationeel worden gemaakt, zodat in de loop van 2014 en 2015 zo veel mogelijk aan onze doelstellingen zal worden voldaan.

 

Tenslotte zijn doelstellingen en actieplan vertaald in een Balans en Exploitatierekening voor 2014 en 2015. Hieruit wordt duidelijk dat we in de toekomst onafhankelijk kunnen (en ook willen) worden van de gemeentelijke subsidie.

 

 1. Technische punten

De volgende organisaties/instanties zijn gecontacteerd over het plan:

Gemeente Hilversum, Landelijke Vereniging/RSU

 

Dit heeft ondermeer de volgende informatie opgeleverd:

 • Economische visie Hilversum

 • Kerngegevens, kooporiëntatie, etc. Hilversum

 • Omzetpotentie WW Hilversum

 

 1. Vergunningen en diploma’s

Voor het runnen van de Wereldwinkel zijn op dit moment geen bijzondere vergunningen of diploma’s (meer) benodigd. Binnen het team van de Wereldwinkel hebben de bestuursleden bestuurservaring, resp. vakinhoudelijke kennis.

 

 1. Financiële Administratie

De financiële administratie wordt verzorgd onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Indien nodig en voor het vaststellen van de jaarcijfers, dan wordt financiële expertise onbezoldigd geleverd door Meester en Kuiper Accounts- en Administratiekantoor.

 1. Verzekeringen

Ter afdekking van diverse bedrijfsrisico’s heeft Wereldwinkel Hilversum de volgende verzekeringen afgesloten:

 

Brandverzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Een Ongevallenverzekering Verenigingen en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor onze vrijwilligersorganisatie afgesloten en betaald door de Gemeente Hilversum

 

 

 

 1. Marketing

 

 1. De Markt

  1. Klanten

 

Wereldwinkel Hilversum richt zich primair op bewuste wereldburgers, zoekend naar originele geschenkartikelen en daarnaast zijn er specifieke Fair Trade/Max Havelaar klanten, waarvan enkele grootverbuikers zoals de Gemeente Hilversum. De wereldwinkel wil graag de ‘mainstream’ aanspreken en zoekt de directe verbreding van de doelgroep vooral bij jongere consumenten (16-35 jaar) en jonge gezinnen.

 

Wij gaan dit o.a. bereiken door:

 

- Uitbreiden assortiment en aanpassen aan doelgroep

- Meer gebruik van Social Media en direct mail

 

9,2% van de totale verkopen in 2012 (EUR 10.604,25) betreft grootverbruikers, die buiten de kassa om worden gefaktureerd. In 2013 was dat 12,3% (EUR 15.398,90). Dit betreft o.a. de gemeente voor koffie en thee en diverse markten, (kerst)pakketten en andere bijzondere gelegenheden.

 1. Concurrenten

 

Concurrenten zijn winkels als Rituals, Xenos en Dille & Kamille, die een filiaal in Hilversum hebben. Op het gebied van food zijn er natuurlijk alle supermarkten en voor koffie en thee Simon Levelt en andere speciaalzaken.

 

Het onderscheidend vermogen van WW Hilversum is:

 • Uniciteit van artikelen

 • Behulpzame vrijwilligers als winkelpersoneel

 • Originele kado-artikelen

 • Fair Trade handelswaar

 • Leuke kadoverpakking

 • Concurrende, eerlijke prijs

 • Eerlijke, Fair Trade boodschap

 • Het verhaal achter het product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SWOT-analyse

Tijdens de medewerkerbijeenkomst van 24 september 2013 is er gezamenlijk een zgn. SWOT analyse gemaakt door een aantal vragen te stellen.

 

SWOT analyse:

 

Kansen

Bedreigingen

 • Verbeteren inkoop overleg

 • Oplossen leegstand Schoutenstraat

 • Variabel prijsbeleid

 • Stimuleren mond-op-mond reclame

 • Overnemen ideeen andere wereldwinkels

 • Eigen webshop

 • Signaleren productvraag

 • Inspelen op trends/lifestyle/fairtrade

 • Muziek in de winkel

 • Verjonging vrijwilligersbestand

 • Rouleren inkoopfuncties

 • Te weinig voorraden

 • Te weinig zilveren sierraden

 • Te weinig trendy artikelen

 • Geringe opslagruimte

 • Continuïteit vrijwilligersbestand

 • Te weinig samenwerking onderling

 • Afbouw gemeentesubsidie

 • Leegstand Schoutenstraat

 • Huurverhoging na afloop contract

 • Opkomst Fair-Trade webwinkels

 • Opslitsing 2 landelijke organisaties

 • BTW verhoging

 • Economische crisis

Sterkte

Zwakte

 • Kadoverpakking

 • Klantvriendelijkheid

 • Productkaartjes

 • Informatie producenten

 • Unieke, voordelige kadootjes

 • Laagdrempeligheid

 • Deelname evenementen

 • Ervaren vrijwilligers

 • Winkelwereld, interne communicatie

 • Klusjesman

 • Personele planning

 • Uitjes/teambuilding

 • Gemotiveerde inkopers

 • (Te) veel courante artikelen

 • Te weinig jongere vrijwilligers

 • Schoonmaak winkel

 • ‘Stoffig’ imago

 • Geen aktieve houding winkelpersoneel

 • Ontbreken taakomschrijving

 • Logboek wordt niet gelezen/communicatie

 • Geen coördinator

 • Teveel geroddel

 • Enkelen weten alles beter

 • Begeleiding nieuwe medewerkers

 • Gebrek aan eigen verantwoordelijkheid

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. De marketinginstrumenten

 

 1. Product

Het huidige assortiment bestaat uit Food en non-food artikelen van een grote varïeteit van Fair Trade producenten.

 

Door een deel van de inkoop te laten lopen via RSU met een hogere frequentie en onder handhaving van de variëteit, wordt het assortiment versterkt. Tevens wordt een basisassortiment gecreëerd met ‘never-out-of-stock’ artikelen.

 

De product informatie wordt door de verkoper mondeling of in de vorm van een productkaartje gegeven. Dit onderdeel willen wij graag verder verbeteren door:

 • Uitbreiden en actueel houden van de bestaande productinformatie (ook in reclame-uitingen)

 • Via diverse (sociale) media. Facebook, Twitter, eigen websites, lokale bladen.

 

 

In het huidige inkoopproces willen we de volgende zaken aanpassen en verbeteren:

 • Meer samenwerking tussen de inkopers non-food, sieraden en food

 • Betere afstemming met de verkoopfunctie door regelmatige afstemsessies

 • Minimale sturing bestuur

 • Meer volgen van trends

 

Het assortiment wordt bepaald door:

- Het bestuur (op hoofdlijnen)

- Vergadering inkoop/verkoop/etalage

 

Het totaal inkoopbudget, vastgesteld in jaarvergadering en verder niet gedifferentieerd, is EUR 65.000 voor 2013. Gebaseerd op de exploitatiebegroting (zie par. 6.3) is de prognose voor 2014 EUR 76.000 en voor 2015 EUR 87.000.

 

Al deze informatie met betrekking tot de inkoop wordt in 2014 samengevoegd in een zgn. inkoopplan. De inhoud van het inkoopplan bestaat uit;

Analyse

Kernassortiment

Conclusies

Inkoopbeleid

Afspraken

 1. Prijs

Elke importeur hanteert een adviesprijs waarvan elke Wereldwinkel mag afwijken.

De huidige gemiddelde brutowinstmarge bedraagt 36% en wordt behaald door een calculatiefactor bij non-food artikelen van minimaal 2.2. en bij food producten en boeken en kaarten wordt de adviesverkoopprijs gevolgd. WW Hilversum heeft een target marge van 38% welke volgens de expoitatiebegroting op een realistische wijze behaald kan worden door aansluiting als partnerwinkel.

 

 

 

 

 

 1. Plaats

De winkel is gevestigd aan de Schoutenstraat 3 te Hilversum (Centrum) en wordt gekwalificeerd als een B1 locatie. De verkoopvloer oppervlakte is ca. 50m2. Er zijn voldoende parkeergelegenheden in de directe omgeving.

 

De facilitaire ruimte (de kelder) is slechts 12m2.

 

De gemeente Hilversum telt ca. 85.000 inwoners en het omzetpotentieel van de WW wordt geschat tussen de 130.000 en 180.000 euro.

 1. Distributie

Op dit moment is het inkoopproces qua logistiek op de volgende manier georganiseerd:

 • Een keer per maand wordt er ingekocht in Culemborg door 2 vaste inkopers en de ingekochte artikelen zoveel als mogelijk meegenomen door de inkopers. De sieraden worden door 2 andere vrijwilligers ingekocht. Het voedsel wordt apart besteld door weer een ander vrijwilliger.

 • Twee keer per maand wordt er besteld bij RSU door een vaste inkoper.

 • Door ook andere vrijwilligers bij het inkoopproces te betrekken, willen we het assortiment verfrissend en dynamisch houden.

 

 1. Promotie

Op Facebook, Twitter en via de website Dichtbij.nl zijn in 2013 verschillende artikelen geplaatst. Via Dichtbij.nl hebben wij klanten die op zondag zouden komen een korting gegeven van 10% op het assortiment. Twee van deze “bonnen” zijn daadwerkelijk ingeleverd.

 

We gaan meer gebruik maken van de jaarkalender en afstemmen op het promotiebeleid. Het promotiebudget voor 2014 is 1000 euro. Hoe dit bedrag besteed gaat worden wordt vermeld in het promotieplan.

 

 1. Presentatie

Op dit moment is de presentatie op de volgende manier georganiseerd:

- Een keer per week wordt 1 van onze 4 etalage’s veranderd door 2 vaste medewerkers.

- De aparte sieraden etalage wordt verzorgd door de dames die ook de sieraden inkopen.

- De vakken /planken worden naar behoefte veranderd.

 

In 2014 zal er een VM Workshop (etaleren en presenteren) georganiseerd worden door RSU, waarbij de VM deskundige samen met een groep vrijwilligers aan de slag gaat om de winkel aan te pakken. Het is de bedoeling dat er meer vrijwilligers betrokken worden als presentatiegroep bij de inrichting, waarbij iedere vrijwilliger een eigen taak heeft.

 

Ook zal er in 2014 een opdracht gegeven worden aan een retailarchitect om een verbeterplan qua inrichting op te stellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Personeel

Er zijn op dit moment 35 vrijwilligers (bestuur en winkel) werkzaam bij de Wereldwinkel.

 

Het opleidingsplan is als volgt geregeld:

 • Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers

 • Jaarlijks wordt getracht een onderwerp te behandelen in een gezamenlijke bijeenkomst; zoals verpakken van cadeaus en verkooptechniek.

 • De landelijke vereniging organiseert enkele malen per jaar een workshop, daar gaan enkele vrijwilligers naartoe. Deze geven hun kennis weer door aan de andere vrijwilligers.

 • Daarnaast worden er vanuit RSU voor partnerwinkels diverse workshops en trainingen georganiseerd.

 

De overlegstructuur:

Maandelijkse bestuursvergaderingen; 2x per jaar algemene vrijwilligersbijeenkomst; periodieke afstemming inkoop/verkoop, 2-maandelijkse redactievergaderingen ‘Winkelwereld’

 

Binnen de organisatie zijn de volgende taken en verantwoordelijkheidsgebieden:

verkoopmedewerkers

- opening en sluiting van de winkel
- opening en afsluiting van het kassasysteem, inclusief het opmaken van de kas en
- afstorten van geld ;
- Verkoop en gedegen advies aan klanten, het afrekenen van de aankopen middels contante betaling of per pin.

- beschikken over productkennis en inpaktechniek

- het onderhoud/schoonmaak van de winkel middels een vastgesteld schema

 

Inkoopmedewerkers

naast bovengenoemde verkooptaken ook het voortdurend zorg dragen dat de

voorraad van de winkel aangevuld wordt met nieuwe, attractieve artikelen.

er zijn aparte inkopers voor food en non-food en sieraden

 

Medewerkers Kantoor

het controleren van de kasstaten, het afstorten van contant ontvangen geld, het verwerken van alle inkopen in het voorraadsysteem en het prijzen daarvan,

het inboeken van alle rekening en betalen daarvan, het opstellen en verzenden van facturen en controle op ontvangst van betaling. Het onderhouden van contacten met onze externe accountant

Het openen van de post en mails en verwerken daarvan.

 

Medewerker Automatisering

het verrichten van noodzakelijke implementatie van programma’s en aanpassing in de bestanden en systemen, installeren van nieuwe apparatuur en standby zijn voor hulpvragen van medewerkers.

 

Medewerker Techniek

het initiëren van onderhoud en controle op zowel technische installaties als vloer en wanden, de reparatie van artikelen

 

 

De wens van wereldwinkel Hilversum is om de vacature van coördinator z.s.m. in te vullen. De winkelcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van bovenstaande functies.

 

 

 

 1. Automatisering

 

Het huidige automatiseringssysteem is het kassaprogramma PCC6 voor kassaregistratie en voorraadregistratie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kantoorautomatisering in Windows en is de verwerking van de boekhoudige gegevens uitbesteed aan een administratiekantoor.

 

Wij hebben de intentie om over te gaan op het nieuwe landelijke kassasysteem voor partnerwinkels zodra dat beschikbaar komt.

 

 

 1. Doelstellingen, planning en prioriteiten

 

Als winkel geven we de prioriteit dit jaar aan het verhogen van het rendement, om bij een afbouw van de gemeentelijke subsidie winstgevend te kunnen blijven.

 

De planning ziet er voor 2014/2015 als volgt uit:

 

Het verhogen van de omzet en het verhogen van het nettorendement zijn 2 hoofd- uitgangspunten voor dit bedrijfsplan. Omzetverhoging en een beter netto resultaat zijn noodzakelijk vanwege o.a. de volgende punten;

 • onze producenten in ontwikkelingslanden worden er beter van

 • vanwege de inflatie betekent gelijkblijvende omzet teruggang

 • de winkel moet kostendekkend zijn en blijven

 • een betere winkelexploitatie zorgt voor een hogere continuïteit

 • een beter nettoresultaat stelt de winkel in staat om te investeren in verdere groei

 

 

 1. Stellingen

De volgende doelstellingen vloeien voort uit de SWOT analyse:

. Omzetverhoging door betere VM en restylen van de winkel.

Verruiming assortiment; diversiteit in keuze

Roulatie producten; max. 2000 productcodes (per seizoen)

Analyseren verkoopresultaten

Optimaliseren externe presentatie, etalages en gevel

Uitbreiding productverhaal in de winkel en op de website

Uitbreiding promotiebeleid (advertenties/webshop/reclame/markten)

Herziening vrijwilligersbeleid door:

- - Het voeren van jaargesprekken

- Verbeteren vaardigheden en deskundigheid vrijwilligers

- Verjonging vrijwilligersbestand door aktieve werving

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Activiteiten

Om onze doelstellingen te bereiken is het hiernavolgende actieplan opgesteld:

 

Actieplan Wereldwinkel Hilversum 2014

 

Presentatie (inrichting)

 • De plattegrond voor de winkel opnieuw intekenen (belevingsrapportage door Artokima/ retailarchitect) met extra aandacht voor de etalage en routing.

 • Het inbrengen van enkele nieuwe concepten/ modules (‘de wereld van geluk’, boekenmodule, etc)

 • VM plan opstellen en een VM workshop op locatie (etaleren en presenteren) organiseren

 • Zichtbaarheid van de pui verbeteren (in belevingsrapportage meenemen).

 

 

Product en Prijs

 • Inkoopplan opstellen met medewerking van inkoopgroep (Corrie, Sonja, Trienke, Ingrid):

  • Uitbreiding assortiment

  • Kernassortiment vaststellen in samenwerking met inkoopgroep (never out of stock).

  • Schappenplan (aantal meters per wereld/ subgroep) bepalen. De verdeling van de meters worden in eerste instantie bepaalt aan de hand van de beschikbare omzetgegevens en de verwachtingen

  • Analyseren verkoopresultaten om beter te sturen op cijfers (Chiel, Wendy).

 • Prijsbeleid bepalen (calculatiefactor gedifferentieerd) (Bestuur + inkoopgroep)

 

Promotie

 • Digitale productinfo via lokale webshop en mogelijk op een monitor in de winkel (Bestuur, Wendy).

 • Free Publicity genereren met als doel de verbreding van de doelgroep (Hans, Lia).

 • Werkgroep samenstellen die als taak heeft om een draaiboek te maken voor de promotionele activiteiten m.b.t. heropening (Lia).

 • Single item promotie in HAH of andere media (Hans, Lia)

 • Vaste klantenbestand opbouwen/ uitbouwen en onderhouden (Hans, Wendy)

 • Benaderen van de zakelijke markt (KPK en grootverbruik) (Lia, bestuur).

 

Personeel

 • Voeren van jaargesprekken met als doel verdere ontwikkeling/ ontplooiing vrijwilligers (Anne Marie, bestuur).

 • Het organiseren van een VM workshop/ klantgerichtheidtraining/ inkooptraining (Anne Marie, bestuur)

 • Werven van nieuwe ‘jongere’ vrijwilligers voor projecten (Anne Marie, bestuur).

 

Automatisering

Implementeren van een nieuw landelijk gekozen kassasysteem (RSU, Wendy, bestuur).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Financiën

  1. Balans

Balans Vereniging Wereldwinkel Hilversum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planning

planning

prognose

 

ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

 

 

 

 

 

VASTE ACTIVA

 

 

 

 

Aanschaf

0

0

0

0

minus: afschrijving

0

0

0

0

 

------------

------------

------------

------------

Totaal Vaste Activa

0

0

0

0

 

 

 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA

 

 

 

 

Voorraden

25.000

20.000

18.000

17.470

 

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

Debiteuren

5.000

2.500

2.500

2.345

Vooruitbetaalde kosten

0

0

0

0

 

5.000

2.500

2.500

2.345

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

Kas

241

241

241

241

ING Spaarrekening

7.800

7.800

7.800

7.800

ING Bank no. 2602967

25.000

20.000

20.000

14.678

ING Bank no. 1305052

0

0

0

4.619

 

33.041

28.041

28.041

27.338

 

------------

------------

------------

------------

Totaal Vlottende Activa

63.041

50.541

48.541

47.152

 

________

________

________

________

 

63.041

50.541

48.541

47.152

 

=======

=======

=======

=======

 

 

 

 

 

PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

 

 

 

 

 

EIGEN VERMOGEN

 

 

 

 

Verenigings kapitaal

49.939

45.439

45.439

41.425

Resultaat

12.950

4.500

0

4.014

 

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Eigen Vermogen

62.889

49.939

45.439

45.439

 

 

 

 

 

LANGLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

Lening particulieren

1.131

1.131

1.131

1.131

 

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Langlopende Schulden

1.131

1.131

1.131

1.131

 

 

 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN

 

 

 

 

Crediteuren

0

0

0

0

Omzetbelasting

633

633

633

633

Sleutelborg

0

0

0

0

Overlopende passiva

-50

-50

-50

-50

Overlopende omzet

-1.561

-1.111

1.389

0

 

-------------

-------------

-------------

-------------

Totaal Kortlopende Schulden

-978

-528

1.972

583

 

________

________

________

________

 

63.041

50.541

48.541

47.152

 

=======

=======

=======

=======

 

 

 1. Financiering investeringsbehoefte

 

De investeringssbehoefte wordt gefinancierd uit het eigen vermogen van de Vereniging.

Hiervan is in 2013 maximaal EUR 30.000 gereserveerd voor winkelinrichting bij verhuizing.

 

 

 

 

 

 1. Exploitatiebegroting

 

Exploitatieprognose 2014/2015 Vereniging Wereldwinkel Hilversum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planning

planning

budget

resultaat

resultaat

resultaat

 

 

2.015

2.014

2.013

2.012

2.011

2.010

 

Opbrengsten

 

 

 

 

 

 

 

Opbrengst verkopen hoog

 

 

 

75.602

92.344

90.633

 

Opbrengst verkopen laag

 

 

 

25.130

24.743

19.104

 

 

140.000

120.000

102.000

100.732

117.086

109.737

 

Inkopen

87.000

76.000

65.000

64.811

76.074

70.245

 

Afschrijving op voorraad

 

 

 

0

0

0

 

Bruto winst

53.000

44.000

37.000

35.921

41.012

39.492

 

In % t.o.v omzet

37,9%

36,7%

36,3%

35,7%

35,0%

36,0%

 

Personeelskosten

 

 

 

 

 

 

 

Salarissen

 

 

 

 

 

 

 

Sociale lasten incl. pens pr.

 

 

 

 

 

 

 

Reis en verblijfkosten

 

 

 

 

 

 

 

Overige personeelskosten

600

600

600

1.115

661

1.125

 

Vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

 

Personeelssubsidies (ID)

 

 

 

 

 

 

 

Totaal personeelskosten

600

600

600

1.115

661

1.125

 

Huisvestingskosten

 

 

 

 

 

 

 

Huur

27.500

27.000

27.000

26.877

26.296

25.986

 

Energiekosten

3.000

3.000

3.000

2.455

2.674

2.424

 

Schoonmaak ond. en overig

1.000

1.000

1.000

975

2.106

2.121

 

Totaal huisvestingskosten

31.500

31.000

31.000

30.307

31.075

30.531

 

Algemene kosten

 

 

 

 

 

 

 

Accountant en advieskosten

0

0

0

0

0

0

 

Abonnementen en contributies

8.000

7.000

5.500

5.135

4.418

5.923

 

Kantoorkosten

300

300

300

206

263

418

 

Reclame en adv. Kosten

1.000

1.000

250

38

31

33

 

Communicatiekosten (tel.)

1.000

1.000

1.000

758

773

840

 

Portikosten

50

50

50

5

20

45

 

Reiskosten tbv inkoop

500

500

500

499

437

374

 

Assurantiekosten

600

600

600

472

546

521

 

Automatisering

1.000

1.000

750

0

1.721

0

 

Catering/jubileum 40 jaar

0

0

0

0

1.234

2.000

 

Verpakking

250

250

250

113

199

447

 

Kasverschillen

 

 

 

51

31

-187

 

Overige alg. Kosten

1.500

1.500

1.500

1.017

3.240

1.219

 

Totaal alg kosten

14.200

13.200

10.700

8.292

12.913

11.633

 

Fin. Kosten

 

 

 

 

 

 

 

Bankkosten

750

700

700

676

587

570

 

Rente

0

0

0

7

169

396

 

Afschrijvingen

 

 

 

0

0

0

 

Totaal fin. Kosten